Gevaarlijke stoffen

Voorkomen dat gevaarlijke stoffen bij een calamiteit betrokken raken.

Of voorkomen dat de omgeving bij een calamiteit betrokken raakt. Daarbij is de PGS 15 is daarbij een belangrijk instrument. Het instrument wat wij beheersen en waarbij wij u kunnen adviseren. Inpandige opslag, op een verdiepingsvloer, werkvoorraad. Vraagstukken waarbij wij naar de meest optimale vorm zoeken. Veiligheid, maar ook continuïteit.